Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
08 / 31.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 110 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 111 Asia/2

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön viran täyttäminen, alue 6, kaakkoinen varhaiskasvatusalue (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista_Vare aluepäällikkö_kaakkoinen_suurpiiri_3-2022

Liite 2

Hakijoiden CVt_Vare aluepäällikkö_kaakkoinen_suurpiiri_3-2022


§ 112 Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto vuoden 2021 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Arviointikertomus 2021

Liite 2

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö kasvatus- ja koulutuslautakunta

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/4

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava lapsikohtainen korvaus 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)


§ 114 Asia/5

Henkilöstöhankinta perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen syyslukukaudelle 2022 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1_ Seuren ja omistajien välinen puitesopimus 2015


§ 115 Asia/6

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liiketoiminnan perustutkinnon hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 116 Asia/7

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liikunnanohjauksen perustutkinnon hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 117 Asia/8

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisen määrääminen ajalle 4.–22.7.2022 (pdf) (html)


§ 118 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 6.5.2022, liite, esitysluonnos

Liite 2

Lausuntopyyntö 6.5.2022, saate

Liite 3

Lausuntopyyntö 6.5.2022


§ 119 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Matti Niirasen valtuustoaloitteesta sotiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemisesta Helsingin kaupungissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 120 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nora Grotenfeltin aloitteesta integraatiosta ruotsinkielisellä puolella (pdf) (html)

Liite 1§ 120 Ärende/11

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande till stadsfullmäktige ledamoten Nora Grotenfelts fullmäktigemotion gällande integration i svenska skolor och daghem (pdf) (html)

Bilaga 1§ 121 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Nora Grotenfeltin valtuustoaloitteesta tarjota iltapäivävälipalaa oppilaille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sami Muttilaisen valtuustoaloitteesta koskien leikkipuistoruokailun hävikkiruoan jakamista lasten seurassa oleville aikuisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sandra Hagmanin valtuustoaloitteesta leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Asia/15

Helsingin Rudolf Steiner -koulun koulutalohankkeen jatkovalmistelua koskeva sopimus ja tilojen luovuttaminen koulun käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (luonnos)


§ 125 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Eliel Saarisen tie 41–45 sijaitsevan Englantilainen koulu / The English School hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Vuokrasopimusluonnos Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat – Helsingin kaupunki

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Käräjätuvantie 3 toteutettavan päiväkodin, leikkipuistotilojen ja perusopetuksen uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Käräjätuvantie 3, työsuojelun lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Asia/18

Päiväkoti Nihdin uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 128 Asia/19

Osoitteeseen Pyhätunturintie 2 toteutettavan leikkipuisto Mellunmäen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys ja lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Leikkipuisto Mellunmäen tarveselvityslomake

Liite 2

Liite 3

Lp Mellunmäki HS liitteet

Liite 4

Pöytäkirjanote, Kymp, hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/20

Osoitteeseen Rusthollarintie 15a toteutettavan leikkipuisto Rusthollarin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys ja lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Lp Rusthollari HS liitteet

Liite 4

Pöytäkirjanote, Kymp, hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/21

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Jäkälätie 11 sijaitsevan päiväkoti Jäkälän hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet

Liite 3

Työsuojelulausunto päiväkoti Jäkälä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/22

Oikaisuvaatimus päiväkoti Pihlajan kielikylpyryhmän valintapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös 19.4.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 9.5.2022

Liite 3

Valintakokouksen pöytäkirja 13.4.2022 Kielikylpy Pihlaja ja Ruskeasuo


§ 132 Asia/23

Oikaisuvaatimus rehtorin päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Rehtorin päätös

Liite 2

Rehtorin päätöksen liite muutoksenhakukielto


§ 133 Asia/24

Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Virkaan valitun hakemus

Liite 6

Haastatteluun kutsutun hakemus

Liite 7

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus Lötjönen_PDFa2b


§ 134 Asia/25

Tuntiopettajan tehtävään liittyvä oikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 135 Asia/26

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 136 Asia/27

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 16.-27.5.2022 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28