Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
09 / 14.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 137 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 138 Asia/2

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman 2018-2021 loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 139 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Kutomokuja 3 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Lpk Kutomokuja 3, työsuojelun lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Asia/3

Liikunta- ja urheiluvälineiden hankinta ajalle 1.8.2022 - 30.9.2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 141 Asia/4

Matematiikkaohjelmiston hankinta lukio-opiskelijoiden käyttöön vuoden 2022 syyslukukaudesta alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)


§ 142 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Nora Grotenfeltin valtuustoaloitteesta tarjota iltapäivävälipalaa oppilaille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sandra Hagmanin valtuustoaloitteesta leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/7

Osoitteeseen Lääkärinkatu 8 toteutettavien Sophie Mannerheimin koulun lasten ja nuorten psykiatrisessa hoidossa olevien oppilaiden opetustilojen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 145 Asia/9

Osoitteessa Hillerikuja 4 käyttöönotettavien Hertsikan ala-asteen koulun lisätilojen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvityslomake Hertsikan ala-asteen koulun lisätiloista


§ 146 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Pinkkarinkuja 4 toteutettavan päiväkoti Nihdin hankesuunnitelmasta sekä uuden päiväkodin perustaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Asia/11

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 148 Asia/12

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus 30.5.2022-003


§ 149 Asia/13

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 150 Asia/14

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.6.2022, liite, päätös 1.6.2022

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 151 Asia/15

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus 19.5.2022-001


§ 152 Asia/16

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Virkaan valitun hakemus

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemusen_PDFa2b

Liite 6

Salassa pidettävä (Tietosuojalain 29 §)

Liite 7

Hakuilmoitus§ 152 Ärende/16

Begäran om omprövning av beslut om anställning av timlärare för viss tid (pdf) (html)

Bilaga 1

Begäran om omprövning

Bilaga 2

Rektorns beslut

Bilaga 3

Rektorns utlåtande

Bilaga 4

Ansökan inlämnad av den som valdes för tjänsten

Bilaga 5

Ansökan inlämnad av den som begär omprövning

Bilaga 6

Sekretessbelagd (Tietosuojalain 29 §)

Bilaga 7

Ansökningsannons§ 153 Asia/17

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Virkaan valitun hakemus

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 6

Salassa pidettävä (Tietosuo9jalaki 29 §)

Liite 7

Hakuilmoitus§ 153 Ärende/17

Begäran om omprövning av beslut om anställning av timlärare för viss tid (pdf) (html)

Bilaga 1

Begäran om omprövning

Bilaga 2

Rektorns beslut

Bilaga 3

Rektorns utlåtande

Bilaga 4

Ansökan inlämnad av den som valdes till tjänsten

Bilaga 5

Ansökan inlämnad av den som begär omprövning

Bilaga 6

Sekretessbelagd (Tietosuo9jalaki 29 §)

Bilaga 7

Ansökningsannons§ 154 Asia/18

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Virka-apulaisrehtorin päätös

Liite 3

Virkaan valitun hakemus

Liite 4

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 5

Hakuilmoitus


§ 155 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 3. - 13.6.2022 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28