Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
03 / 06.02.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 47 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 48 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 49 Asia/3

Kaupunkiympäristön toimialan selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista vuonna 2017 (pdf) (html)


§ 50 Asia/4

Vallilanlaakson raitiotien asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (sisältää liikennesuunnitelman luonnoksen) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kansalaistori-Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)


§ 53 Asia/7

Josafatinkallioiden (Helsinginkatu) asemakaavan muutosehdotus (nro 12395) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Wuorion talon (Unioninkatu 30) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12376) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/9

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Kiinteistö Oy Ykkössepälle (Oulunkylä, tontti 28297/5) (pdf) (html)

Liite 1


§ 56 Asia/10

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Kiinteistö Oy Kiiskinkatu 5:lle (Hermanni, tontti 21665/24) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 57 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (kerrostalo, 5 500 k-m²) varaamiseksi Kiinteistö Oy HUS-Asunnoille ja vuokrausperusteiden määräämiseksi tälle tontille (Munkkiniemi, Niemenmäki, 30120/9) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 58 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen tekemiseksi Kulosaaren Ostoskeskus Oy:n kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12452 (tontti 91-42-48-1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 59 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle sopimusten ja esisopimuksen tekemiseksi Paulig Ab:n ja Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbuksen kanssa liittyen Vuosaaren Aromikujan alueen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12458 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 60 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle sopimuksen ja esisopimuksen tekemiseksi Oulun Rakennusteho Oy:n kanssa liittyen Veräjämäen Maaherrantien alueen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12440 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 61 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ja 16 muun valtuustoaloitteesta koskien juoksuportaita Vuosaaren täyttömäelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponnesta koskien selvitystä, kuinka Vartiosaareen voidaan mahdollisimman pian saada virkistystä palveleva kevyen liikenteen siltayhteys (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin valtuustoaloitteesta koskien Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämistä (pdf) (html)


§ 64 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ja 25 muun valtuustoaloitteesta, joka koskee uusien frisbeegolfratojen rakentamista Helsinkiin (pdf) (html)


§ 65 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sampo Terhon ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Lenininpuiston nimen muuttamista Ukko-Pekan puistoksi (pdf) (html)


§ 66 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Liikkalankujan alueen tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12472) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin hulevesiohjelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 68 Asia/23

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Taka-Töölö) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/24

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 18.1.−31.1.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 70 Asia/22

Länsisatama, Haitinkuja 3, Kanariankatu 3 ja 5, poikkeamishakemukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04