Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
04 / 13.02.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 71 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 72 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 73 Asia/3

Vuoden 2017 talousarviossa kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitettujen investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot (pdf) (html)

Liite 1


§ 74 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne vuoden 2017 käyttömenojen ylittämisestä sekä talousarviokohtien välisisistä määrärahojen siirroista (pdf) (html)


§ 75 Asia/5

Hotelli Välimerenkatu 18, asemakaavan muuttaminen (nro 12496) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/6

Bulevardi 14 asemakaavan muutosehdotus (nro 12498) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kansalaistori-Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelman hyväksymiseksi (a-asia) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponnesta koskien selvitystä, kuinka Vartiosaareen voidaan mahdollisimman pian saada virkistystä palveleva kevyen liikenteen siltayhteys (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta koskien Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee uusien frisbeegolfratojen rakentamista Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntalaisaloitteesta, joka koskee asuntorakentamista Vuosaaren golfkentälle (pdf) (html)


§ 82 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta koskien Haaganpuron taimenkannan elvyttämistä (pdf) (html)


§ 83 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta koskien diplomaattiajoneuvoille varattujen pysäköintiruutujen vapauttamisesta yleiseen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1


§ 84 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sameli Sivosen ym. valtuustoaloitteesta ympärivuotisista kaupunkipyöristä ja pyöräteiden talvikunnossapidosta (pdf) (html)


§ 85 Asia/15

Valtion tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla vuonna 2018 sovellettavat enimmäistonttihinnat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 86 Asia/16

Oikaisuvaatimus Lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Munkkiniemi) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 1.2.−7.2.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04