Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
06 / 06.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 108 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 109 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 110 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotuotantorahaston kartuttaminen vuoden 2017 tuloksella (pdf) (html)


§ 111 Asia/4

Kaupunkiympäristön toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 112 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Länsisataman Jätkäsaaren nk. Bunkkerin kiinteistön myymiseksi ja liikunta-, uimahalli- ja asuntohankkeen toteuttamiseen liittyvän sopimuskokonaisuuden hyväksymiseksi (Länsisatama, tontti 20811/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi Koivusaaresta Ikea-hankkeen suunnittelua varten (Lauttasaari, Koivusaari) (pdf) (html)


§ 114 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle vanhan linja-autoaseman alueen varaamiseksi Kampista elokuvakeskuksen suunnittelua varten (Kamppi, tontti 4218/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/8

Kontulan Kelkkapuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5797/1, Mellunkylä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Asia/9

Orapihlajatien ja Paatsamatien alueen asemakaavan muutosehdotus (nro 12501) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)


§ 117 Asia/10

Teollisuuskatu välillä Kustaankatu Hämeentie ja Aleksis Kiven katu välillä kortteli 359 Kinaporinkatu nro 30798/1 katusuunnitelman hyväksyminen, Vallila (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 118 Asia/11

Dallapénpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5913/1, Vallila (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 119 Asia/12

Saaristofregatinpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5907/1, Laajasalo (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 120 Asia/13

Kivikontie 1, Jätteen ja pilaantuneen maan poistosta aiheutuvien kustannusten korvaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 121 Asia/14

Vanhanväylänpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5826/1, Tammisalo (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 122 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sameli Sivosen ym. valtuustoaloitteesta ympärivuotisista kaupunkipyöristä ja pyöräteiden talvikunnossapidosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien Kumpulanmäen kävelyreitin parantamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 125 Asia/18

Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus valvontamaksusta, 49174/25 (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Kantakartta

Liite 3

Ympäristö- ja lupajaoston päätös 8.12.2017 § 106

Liite 4

Oikaisuvaatimus valvontamaksuun

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/19

Oikaisuvaatimukset kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä koskien toimivallan siirtämistä kaupunkiympäristön toimialan tukkutori-yksikön päällikölle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Asia/20

Hankintaoikaisuvaatimus RTA-YHTIÖT OY:n yleisten alueiden yksikön päällikön päätöksestä 8.1.2018 § 3 koskien Herttoniemen ja Lauttasaaren alueurakoiden hankintaa (pdf) (html)

Liite 1

RTA YHTIÖT OY, oikaisuvaatimus 22.1.2018 päätökseen 8.1.2018 § 3

Liite 2

RTA YHTIÖT OY, valitus Markkinaoikeuteen 22.1.2018

Liite 3

A referenssien pisteytykset

Liite 4

B referenssien pisteytykset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/21

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Sörnäinen) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 22.2.−28.2.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04