Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
07 / 13.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 130 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 131 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 132 Asia/3

Vuoden 2017 investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot kaupunkiympäristön toimialalla (pdf) (html)


§ 133 Asia/4

Orapihlajatien ja Paatsamatien alueen asemakaavan muutosehdotus (nro 12501) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/5

Mäkelänrinteen urheilukampuksen (Mäkelänkatu 47 / Mäkelänrinne 2) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12490) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)


§ 135 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi Koivusaaresta Ikea-hankkeen suunnittelua varten (Lauttasaari, Koivusaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 136 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi Ruoholahdesta NCC Property Development Oy:lle toimistohankkeiden suunnittelua varten (Länsisatama, Ruoholahti, K.A. Fagerholmin aukio ja tontti 20100/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 137 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien kadulle näkyvien osoitemerkintöjen parantamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 138 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mohamed Abdirahimin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee liikennevalojen asentamisesta Itäkeskuksen ja Puhoksen väliselle Turunlinnantielle (pdf) (html)

Liite 1


§ 139 Asia/10

Oikaisuvaatimus asuntotonttitiimin tiimipäällikön päätökseen vuokrasopimuksen vähäistä muutosta koskevassa asiassa (Sörnäinen, Kalasatama) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Asia/11

Oikaisuvaatimus teknisen johtajan asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 23 § 3 momentin mukaista vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/12

Oikaisuvaatimus yritysvuokrausyksikön päällikön liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaista vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/13

Hankintaoikaisuvaatimus, Mäkelänrinteen lukion laajennuksen akustinen suunnittelu, suunnittelijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus, allekirjoitettu

Liite 2

Kuulemislausunto Ramboll Finland Oy, allekirjoittamaton

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/14

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä (Vartiokylä) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien virkamatkaa Torontoon, Kanadaan, 17.−22.5.2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 145 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 1.3.−7.3.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04