Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
08 / 20.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 146 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 147 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 148 Asia/3

Mäkelänrinteen urheilukampuksen (Mäkelänkatu 47 / Mäkelänrinne 2) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12490) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/4

Vuoden 2017 kaavoituksen arviointi ja seuranta (KARVI) (pdf) (html)

Liite 1


§ 150 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uusimaa-kaava 2050 -valmisteluaineistosta (pdf) (html)


§ 151 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kaarelan (Puustellintie 1) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12474), (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/7

Huopalahdentie välillä Niemenmäenpuisto−Lokkalantie, katusuunnitelman hyväksyminen, nro 30741/1, Munkkiniemi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 153 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Kopran ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Munkkiniemen puistotien alueen parantamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 154 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee uusien frisbeegolfratojen rakentamista Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnesta päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigenin käyttökelpoisuudesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 156 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponnesta päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigenin toimivuudesta ilta- ja vuorohoitopäiväkotina (pdf) (html)

Liite 1


§ 157 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helen Oy:n Tattarisuolle suunnitellun lämpökeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf) (html)


§ 158 Asia/13

20. kaupunginosan (Länsisatama), Energiakatu 10, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 159 Asia/14

Oikaisuvaatimus liikennesuunnittelupäällikön päätöksestä Vahakujan pysäköintikiellosta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/15

Hankintaoikaisuvaatimus rakennuttaminen -palvelun infrayksikkö 1-yksikön päällikön 29.1.2018 § 20 tekemästä Pitkänsillanrannan kelluvan laiturin hankintaa ja asennusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Savorak Oy, hankintaoikaisuvaatimus 6.2.2018

Liite 2

Savorak Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen liitteet

Liite 3

Vileo Finland Oy, vastine hankintaoikaisuun

Liite 4

Vileo Finland Oy, Liite vastineeseen, Vileo-Yhtiöt

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Asia/16

Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä (pdf) (html)


§ 162 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 8.3.−13.3.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04