Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
09 / 27.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 163 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 164 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 165

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen peruuttaminen (pdf) (html)


§ 166 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uusimaa-kaava 2050 -valmisteluaineistosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helen Oy:n Tattarisuolle suunnitellun lämpökeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntokortteleiden varaamisesta laatu- ja hintakilpailua varten sekä kilpailuohjelman hyväksyminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49288 ja 49289) (pdf) (html)


§ 169 Asia/7

Hattelmalantie 2 ympäristöineen asemakaavan muutosehdotus (12488) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/8

Uimarannantie 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12432) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/9

Vattuniemenkuja 4:n asemakaavan muuttaminen (nro 12497) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hakaniemen hotellin (Hakaniemenranta) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12478) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vuosaarentie 10 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12281) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle myyntiperusteiden määräämiseksi asuntotonteille (Mellunkylä, Kontula, kortteli 47167) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 175 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Peltokorven ym. valtuustoaloitteesta kimppakyytisovelluksen tarjoamisesta kaupunkilaisille (pdf) (html)

Liite 1


§ 176 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee englannin ottamista kolmanneksi asiointikieleksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 177 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 14.3.−21.3.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 178 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Postipuiston (Metsäläntie 2-4) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12475) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04