Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
12 / 24.04.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 204 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 205 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 206 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Arabian tehdaskorttelin (Hämeentie 133-135) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12470) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle pysäköintitontin ja maanalaisen tilan varauksen jatkamiseksi YIT Rakennus Oy:lle varten (Katajanokka, tontti 8189/4 ja maanalaisen pysäköintilaitoksen alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Asia/5

Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kymp_Investointiosavuosikatsaus_ennuste 1 2018

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Kymp_palvelujen _osavuosikatsaukset_Ennuste_1_2018


§ 209 Asia/6

Vattuniemen suunnitteluperiaatteet 2018, sisältää liikennesuunnittelun periaatteet (pdf) (html)


§ 210 Asia/7

Rosina Heikelin puiston asemakaavan muuttaminen (nro 12441) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/8

Koskelan sairaala-alueeseen rajoittuvien katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17


§ 212 Asia/9

Hospitaalinpuisto nro VIO 5894/1, Rohtotarha nro VIO 5895/1, Koskelanhaka nro VIO 5896/1, puistosuunnitelmien hyväksyminen, Koskela (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 213 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi Ilmalasta Sponda Oyj:lle maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua varten (Pasila, Ilmalantori) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 214 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle etuosto-oikeuden ennakkolausunnon antamisessa (kiinteistö 91-2-11-1 määräosa) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 215 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle yhtiön perustamiseksi Hernesaaren jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Yhtiöjärjestysluonnos, Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy

Liite 2

Kartta toiminta-alueesta


§ 216 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta Festarikujan rakentamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 217 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. valtuustoaloitteesta Sibeliuspuiston WC:stä (pdf) (html)

Liite 1


§ 218 Asia/18

Länsisataman Jätkäsaaren tontin 20829/3 varausehtojen muuttaminen (Länsisatama, tontti 20829/3) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2


§ 219 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (120 §) tekemän päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 220 Asia/20

Hankintaoikaisuvaatimus rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden teknisen johtajan 7.3.2018 § 33 tekemästä maalaus- ja tasoitetöiden puitejärjestelyä 1.4.2018 - 31.3.2020 koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Maalaamo M ja K Naakka Oy, oikaisuvaatimus 9.3.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 12.4.−18.4.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 222 Asia/10

Punakivenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5862/1, Vuosaari (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5862/1


§ 223 Asia/11

Lokkisaarenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5863/1-2, Vuosaari (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Vuorovaikutusmuistio Lokkisaarenpuisto


§ 224 Asia/12

Leikkipuisto Lohikäärmepuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5861/1, Vuosaari (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04