Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
13 / 08.05.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 225 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 226 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 227 Asia/8

Yleisten alueiden ja kaupungin omistamien alueiden tilapäisestä vuokrauksesta tai käyttöön luovuttamisesta veloitettavat maksut 1.6.2018 alkaen (pdf) (html)


§ 228 Asia/3

Vattuniemen suunnitteluperiaatteet 2018, sisältää liikennesuunnittelun periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Asia/4

Kuusisaari, Kuusiniementie 15:n asemakaavan muuttaminen (nro 12503) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi asuntohankkeen kehittämistä ja toteuttamista varten (Haaga, asemakaavan muutoksen 12431 mukainen ohjeellinen kaavatontti 29139/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 231 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ulla-Marja Urhon ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee jalankulkuvalojen palauttamista Lauttasaarentielle (pdf) (html)

Liite 1


§ 232 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ulla-Marja Urhon ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee parempia valoja Lauttasaarentien ostoskeskuksen kohdalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 233 Asia/9

Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä (pdf) (html)


§ 234 Asia/10

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä (Vartiokylä) (pdf) (html)


§ 235 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 26.4.−2.5.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04