Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
17 / 12.06.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 319 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 320 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 321 Asia/15

Fallkullan kiilan katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27


§ 322 Asia/16

Fallkullan kiilan puistot, puistosuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 323 Asia/17

Markkinatie 19, asemakaavan muuttaminen (nro 12523) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Tattariharjun eritasoliittymän tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12480) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12


§ 325 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Retkeilijänkatu 11-15 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12509) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 326 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tonttien varaamisesta Puotilasta Lumo Kodit Oy:lle, vuokraus- ja myyntiperusteiden määrääminen ja osakkeiden myyminen (Vartiokylä, Puotilan ostoskeskus, tontit 45205/5 ja 6) (pdf) (html)


§ 327 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperusteiden määräämiseksi eräille kiinteistöille (Munkkiniemi, Toukola ja Katajanokka) (pdf) (html)

Liite 1


§ 328 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maakaasuputken siirtämisen korvaamisesta Gasum Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 329 Asia/23

Tontin pitkäaikainen vuokraaminen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympille liike- ja toimistotarkoitukseen sekä kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle osto-option lisäämisestä maanvuokrasopimukseen (Sörnäinen, tontti 10591/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 330 Asia/24

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 331 Asia/25

Hankintaoikaisuvaatimus ja hankinnan keskeyttäminen, Telakkarannan alueen urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 25.5.2018 kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen 3.5.2018 § 58, Destia Oy


§ 332 Asia/26

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Tattarisuo) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Asia/27

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Tattarisuo) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Asia/28

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 29.5.−6.6.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 335 Asia/3

Jätkäsaarenlaiturin liikennesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Asia/4

Meilahti, Töölöntullin kortteli 520 (Topeliuksenkatu 41a ja Töölöntullinkatu 4-6) asemakaavan muutosehdotus (nro 12515) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Asia/5

Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 338 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Puotinharjun Puhoksen ostoskeskuksen alueen varaamisesta NSF III Finland Advisory Oy:lle suunnittelua varten (Vartiokylä, Itäkeskus, tontti 45071/2) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 339 Asia/7

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 340 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maankäyttösopimuksesta ja esisopimuksesta Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2:n kanssa (akm nro 12374) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta Malmin keskusta-alueen parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Asia/10

Östersundomin alueen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen pidentäminen (nro 12522) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 343 Asia/11

Mäkelänkadun liikennesuunnitelma välillä Hämeentie−Kumpulantie (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 344 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperusteiden määräämiseksi asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021 (pdf) (html)


§ 345 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajasta sekä tonttien ja niillä sijaitsevien rakennusten myymisestä uudisrakentamista varten (Kallio, Siltasaari, tontit 11306/8 ja 11307/7) (pdf) (html)


§ 346 Asia/14

Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen sekä kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04