Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
19 / 14.08.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 354 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 355 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 356 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Puotinharjun Puhoksen ostoskeskuksen alueen varaamiseksi NSF III Finland Advisory Oy:lle suunnittelua varten (Vartiokylä, Itäkeskus, tontti 45071/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019−2021 (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö HSLn kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussunnitelmasta 2019 2021

Liite 2

Alustava toiminta ja taloussuunnitelma 2019 2021, HSL


§ 358 Asia/5

Pienrakennusten myynti vuonna 2018 (pdf) (html)


§ 359 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Salmisaaren toimitilatonttien varausten jatkamiseksi Technopolis Oyj:lle (Länsisatama, Salmisaari, tontit 20048/9 ja 10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle tontin varauksen jatkamiseksi Stora Enso Oyj:lle ja SRV Yhtiöt Oyj:lle hotellin suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20007/21) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Asia/8

Vuokraus- ja myyntiperusteiden määrääminen Jätkäsaaren Terassikorttelin suunnitellulle hotellitontille (Länsisatama, Jätkäsaari, suunniteltu tontti 20026/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 362 Asia/9

Vuokraus- ja myyntiperusteiden määrääminen Jätkäsaaren Art Hotel -hankkeen hotellitontille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20816/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 363 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tontin varaamiseksi Meilahdesta HUS:lle silmäsairaalan suunnittelua varten ja myyntiperusteiden määräämiseksi, sekä tontin vuokraaminen (Meilahti, Zaidankatu, tontti 15643/1) (pdf) (html)


§ 364 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ja 17 muun valtuustoaloitteesta kotihoidon ja -palvelun työntekijöiden korttelikohtaisista parkkipaikoista (pdf) (html)

Liite 1


§ 365 Asia/12

Voimalaitostontin uudelleen vuokraaminen HUS-Tilakeskukselle (Meilahti, tontti, 15642/3) (pdf) (html)

Liite 1


§ 366 Asia/13

20. kaupunginosa, Hernesaarenranta, poikkeaminen suunnittelutarpeesta ranta-alueella (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 367 Asia/14

Itäkeskuksen korttelin 45173 tontin 5 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12532) (pdf) (html)

Liite 1


§ 368 Asia/15

Rakennuskiellon pidentäminen Kruununhaan korttelissa 15 tontilla 3 (nro 12528) (pdf) (html)

Liite 1


§ 369 Asia/16

Oikaisuvaatimus määrätyistä valvontamaksuista koskien konttien poistamiseksi asetettua velvoitetta (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Kantakartta

Liite 3

Valokuva 1

Liite 4

Valokuva 2

Liite 5

Rakennusvalvontaviraston kehotus

Liite 6

Kehotuksen lasku 1

Liite 7

Kehotuksen lasku 2

Liite 8

Rakennuslautakunnan velvoitepäätös

Liite 9

Velvoitepäätöksen lasku 1

Liite 10

Velvoitepäätöksen lasku 2

Liite 11

Oikaisuvaatimus 1

Liite 12

Ympäristö- ja lupajaoston uhkasakkopäätös

Liite 13

Uhkasakkopäätöksen lasku 1

Liite 14

Uhkasakkopäätöksen lasku 2

Liite 15

Oikaisuvaatimus 19.3.2018

Liite 16

Ympäristö- ja lupajaoston lausunto hallinto-oikeudelle


§ 370 Asia/17

Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista vuokrahyvitystä koskevasta kielteisestä päätöksestä 21.6.2018 (101 §) (pdf) (html)


§ 371 Asia/18

Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista vuokrahyvitystä koskevasta kielteisestä päätöksestä 28.5.2018 (79 §) (pdf) (html)


§ 372 Asia/19

Oikaisuvaatimus yritysvuokrausyksikön päällikön huoneenvuokralain mukaista vuokrahyvitystä koskevasta kielteisestä päätöksestä 20.6.2018 (116 §) (pdf) (html)


§ 373 Asia/20

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Taka-Töölö) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 374 Asia/21

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Alppila) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 375 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 2.8.−8.8.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04