Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
24 / 18.09.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 430 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 431 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 432 Asia/4

Korkeasaaren vastaanottorakennukset ja Mustikkamaan leikkipuisto (Mustikkamaanpolku 12) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12520) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 433 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Herttoniemen yritysalueen Puusepänkadun kortteleiden tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12366) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 434 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Karhusaaren eteläosan pientalotontit, tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12486) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)


§ 435 Asia/7

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 hyväksyminen (pdf) (html)


§ 436 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin toivomusponnesta koskien Postipuiston alkuvaiheen päiväkoti- ja koulutilojen riittävyyttä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 437 Asia/9

54. kaupunginosa Vuosaari, Iso Villasaari, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 438 Asia/10

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Pohjois-Pasila) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 439 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 6.9.−12.9.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 440 Asia/3

Lassilan Hopeatie 20 ja Äyripolku 1, asemakaavan muuttaminen (nro 12518) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04