Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
25 / 25.09.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 441 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 442 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 443 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Karhusaaren eteläosan pientalotontit, tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12486) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 444 Asia/4

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 445 Asia/5

Pakila, Kyläkunnantie 67:n asemakaavan muutosehdotus (nro 12507) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 446 Asia/6

Laurinniitty, puistosuunnitelman hyväksyminen, nrot VIO 5918/1-2, Haaga, Lassila (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 447 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin vuokraamiseksi (Kumpula, tontti 24926/7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 448 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponnesta koskien mahdollisuuksia edistää maalämmön käyttöä Postipuistossa esimerkiksi tontinluovutusehdoissa tai muilla keinoilla (pdf) (html)


§ 449 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta Puotilan ala-asteen väliaikaistiloista (pdf) (html)

Liite 1


§ 450 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien lahjoitettujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamista koulujen, päiväkotien ja hoitopaikkojen pihoille (pdf) (html)

Liite 1


§ 451 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vasemmistoliiton ryhmäaloitteesta maailman puhtain sisäilma Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 452 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (pdf) (html)


§ 453 Asia/13

Kalasataman Sompasaaren asuinkerrostalotonttien (AK) 10637/1-4 ostotarjouskilpailun ratkaiseminen ja esitys kaupunginhallitukselle tonttien myymisestä/esisopimusten hyväksymisestä (Sörnäinen, Kalasatama, tontit 10637/1-4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 454 Asia/14

Rakennuskiellon pidentäminen kantakaupungin alueilla (nro 12536) (pdf) (html)

Liite 1


§ 455 Asia/15

Helsingin lumenvastaanottopaikkojen vastaanottomaksun hinnan tarkistus (pdf) (html)


§ 456 Asia/16

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä (Keski-Pasila) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 457 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 13.9.−19.9.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04