Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
28 / 23.10.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 490 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 491 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 492 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Meilahden huvila-alueen tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12372) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 493 Asia/4

Meilahden huvila-alueen hoito- ja kehittämissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 494 Asia/5

Karhunkaatajan alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12550) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)


§ 495 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ehdotuksesta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten tarkistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 496 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hattelmalantie 2 ympäristöineen tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12488) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 497 Asia/13

Unioninkatu 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12514) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 498 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden määräämiseksi eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 499 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden määräämiseksi eräille tonteille (Pasila) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 500 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta koskien kasvavien turistivirtojen vastaanottamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 501 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mai Kivelän ym. aloitteesta retkeilyreittien merkintöjen parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 502 Asia/21

Kiinteistötoimitusmaksutaksan vahvistaminen 1.1.2019 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 503 Asia/22

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 4.1.2018 5 § (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 504 Asia/23

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 29 § (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 505 Asia/24

Oikaisuvaatimus lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 18.1.2018 § 5 (pdf) (html)


§ 506 Asia/25

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 11.10.−17.10.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 507 Asia/6

Honkasuo, Honkasuontie, asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12540) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 508 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle tontin varaamiseksi Länsisataman Jätkäsaaresta Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöille päiväkodin suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20820/1) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 509 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien home- ja sisäilmaongelmaisten kaupungin tilojen selvittämistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 510 Asia/9

Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 511 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajasta sekä toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden luovuttamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 512 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle; yhtiömuotoisen kiinteistön ostaminen Oulunkylässä (pdf) (html)


§ 513 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle etuosto-oikeuden käyttämättä jättämiseksi Töölön sairaalan kaupassa (pdf) (html)


§ 514 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin toivomusponnesta koskien Kalasataman raitiotiepysäkkiä (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04