Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
33 / 27.11.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 593 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 594 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 595 Asia/3

Lauttasaarentien, Lauttasaaren sillan ja Porkkalankadun liikennesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 596 Asia/4

Lauttasaaren silta, katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 597 Asia/5

Olympiastadionia ympäröivien puistoalueiden puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 598 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta Kruunusiltojen avaamisesta yöaikaan takseille ja sähköbusseille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 599 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Said Ahmed Suldaanin ym. valtuustoaloitteesta koskien maksutonta joukkoliikennettä pitkäaikaistyöttömille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 600 Asia/8

Teollisuuskadun (Teollisuuskatu) akselin kaavarungon periaatteet (pdf) (html)


§ 601 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Patterimäen tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12477) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)


§ 602 Asia/10

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavaehdotus (nro 12560) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)


§ 603 Asia/11

Longinojanpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Longinojanpuisto Ely lausunto 21092018

Liite 6


§ 604 Asia/12

Herttoniemessä olevien Reginankujan, Reginanlaiturin ja Annikanlaiturin katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 605 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee liikenneympyrän rakentamista Malminkaaren ja Suurmetsäntien risteykseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 606 Asia/14

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 30.4.2018 56 § (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 607 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 15.11.−21.11.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04