Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
34 / 04.12.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 608 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 609 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 610 Asia/6

Teollisuuskadun (Teollisuuskatu) akselin kaavarungon periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 611 Asia/3

Lapinlahden sairaalan (Lapinlahdentie) asemakaavamuutoksen periaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 612 Asia/4

Kilpailun järjestäminen Lapinlahden sairaala-alueen rakennusten myymiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 613 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta Kruunusiltojen avaamisesta yöaikaan takseille ja sähköbusseille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 614 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Patterimäen tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12477) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 615 Asia/8

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavaehdotus (nro 12560) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)


§ 616 Asia/9

Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarkennus Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta (pdf) (html)


§ 617 Asia/10

Jakeluliikenteen pysäköintitunnuksen käyttöönotto (pdf) (html)

Liite 1

Jakeluliikenteen pysäköintitunnus loppuraportti


§ 618 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponnesta koskien tilavuokrien lieventämistä luomalla kaupungin budjettirahoituksella rahoitettava arvokiinteistöjen korjausrahasto (pdf) (html)

Liite 1


§ 619 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponnesta koskien Hakaniemen hallin rakennus- ja kulttuurihistoriallinen suojelun aiheuttamista kustannusvaikutuksista peruskorjaushankkeelle (pdf) (html)

Liite 1


§ 620 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan ym. valtuustoaloitteesta Leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen tarjonnan kartoittamisesta ja kehittämissuunnitelman laatimisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 621 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. aloitteesta Arabian rantapuiston kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 622 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi eräälle tontille ja tontin vuokrauksesta päättäminen (Meilahti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 623 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden määräämiseksi eräälle tontille (Tapaninkylä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 624 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden määräämiseksi Honkasuon Perhosniityn asunto-, yhteispiha- ja autopaikkatonteille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 625 Asia/18

Rakennuskiellon pidentäminen Taka-Töölön korttelissa 507 Alvar Aallon suunnitteleman Kansaneläkelaitoksen toimitalon tontilla 12 (nro 12554) (pdf) (html)

Liite 1


§ 626 Asia/19

Rakennuskiellon pidentäminen Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten tontilla 54200/1 Vuosaaressa (nro 12558) (pdf) (html)

Liite 1


§ 627 Asia/20

Vesi- ja jätehuoltoon liittyvien kiinteistöjen myynti HSY:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 628 Asia/21

Kaupunkiympäristön toimialan osallisuussuunnitelma vuosille 2019-2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 629 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 22.11.−28.11.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04