Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
06 / 25.02.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 95 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 96 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 97 Asia/3

Kaupunkiympäristön toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Pohjois-Pasila, Eteläisen Postipuiston tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12565) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Asia/5

Laajasalon ratikkakorttelin (Yliskylä) asemakaavan muutosehdotus (nro 12546) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/6

Karhusaaren eteläosan pientalotontit II, asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12512) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 101 Asia/7

Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 102 Asia/8

Malmin keskustavisio (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 103 Asia/9

Kilpailullisen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn järjestäminen Mosaiikkikorttelin kehittämiseksi (Vuosaari, kortteli 54178) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 104 Asia/10

Eron myöntäminen kaupunkimittauspalvelun kaupungingeodeetille ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Erohakemus


§ 105 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden teknisen johtajan virkaan ottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo KYMP-02-9-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Liite 2

Hakijayhteenveto KYMP-02-9-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu


§ 106 Asia/12

Työpajankatu 4:n asemakaavan muuttaminen (nro 12628) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 107 Asia/13

Valtion tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla vuonna 2020 sovellettavat enimmäistonttihinnat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 108 Asia/14

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Oy Ekholmin Kirjanpaino Ab:lle (Oulunkylä, tontti 28297/9) (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 109 Asia/15

Hankintaoikaisuvaatimus rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 12.12.2019 § 121 päätöksestä koskien ajoneuvojen siirtokeskuksen ylläpitopalvelujen hankintaa 2020-2022 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 30.12.2019

Liite 2

Ryhmittymä Autopihan valitus markkinaoikeuteen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Asia/16

Hankintaoikaisuvaatimus infrayksikkö 2:n yksikön päällikön 09.12.2019 § 57 päätöksestä koskien Malminkartanon kuntoportaiden peruskorjauksen urakoitsijan valintaa (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus

Liite 2

Hankintaoikaisuvaatimuksen liitteet, selvitys ja tilinpäätökset

Liite 3

Hankintaoikaisuvaatimuksen liite, KHO_2109_145

Liite 4

Hankintaoikaisuvaatimusta koskeva tiedustelu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/17

Muutoksenhaku Tukkutorin myyntipaikkaa koskevasta vuokrauspäätöksestä 11.12.2019 (171§) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Asia/18

Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä 24.01.2020 (13§) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 13.2.−19.2.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04