Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
07 / 03.03.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 114 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 115 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 116

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen peruuttaminen (pdf) (html)


§ 117 Asia/3

Kilpailullisen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn järjestäminen Mosaiikkikorttelin kehittämiseksi (Vuosaari, kortteli 54178) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Asia/4

Laajasalon ratikkakorttelin (Yliskylä) asemakaavan muutosehdotus (nro 12546) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/5

Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/6

Malmin keskustavisio (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Askartie 2 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12622) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/8

Ampujantie 3 ja Filpuksenpuisto asemakaavan muuttaminen (nro 12621) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Asia/9

Kluuvissa olevan Bergbominkujan katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 124 Asia/10

Kluuvissa olevan Töölönlahdenkadun välillä Postikuja−Eero Erkon katu, katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 125 Asia/11

Kluuvissa olevan Kaisaniemen puiston, ratapihan alikulun tasonvaihtorakenteen kohdalla, puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 126 Asia/12

Eron myöntäminen kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelun asukas- ja yrityspalvelupäällikölle ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 127 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Martina Harms-Aallon ym. valtuustoaloitteesta koskien Fredrikintorin kunnostamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 128 Asia/14

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 5.6.2019 § 164 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 15.6.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/15

Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä 29.01.2020 (28 §) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/16

Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä 24.01.2020 (13 §) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 131 Asia/17

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 15.5.2019 132 § (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., Tietosuojalaki 29 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 20.2.−26.2.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04