Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
08 / 10.03.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 133 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 134 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 135 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kahden tontin varaamiseksi Englantilaisen koulun säätiö sr:lle perustettavan yhtiön lukuun kouluhankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Haaga, tontit 29026/9 ja 29026/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 136 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden määräämiseksi eräille Kuninkaantammen tonteille (Kaarela, Kuninkaantammi, tontit 33382/1, 33383/1, 33384/1, 33398/2, 33399/4, 33417/1 -2, 33418/1 ja 33420/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 137 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi asuntotontille (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45127/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 138 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallituksellevaltuutettu Kauko Koskisen ym. valtuustoaloitteesta Malmin lentotoiminnan jatkamisesta ainakin asemakaavan vahvistumiseen saakka (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle§ 139 Ärende/9

Stadsmiljönämndens utlåtande till stadsstyrelsen om den av ledamoten Björn Månsson m.fl. väckta fullmäktigemotionen om märkta strandvägar på Drumsö (pdf) (html)

Bilaga 1§ 139 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin ym. valtuustoaloitteesta koskien merkittyjä rantareittejä Lauttasaareen (pdf) (html)

Liite 1


§ 140 Asia/10

Kamppi, Ruoholahdenkatu 23, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 141 Asia/11

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Kiinteistö Oy Haukilahdenkatu 4:lle (Hermanni, tontti 21665/22) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 142 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan irtaimen omaisuuden luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 143 Asia/13

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 12.6.2019 § 192 (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 18.6.2019 liitteineen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/14

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikönpäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 23.4.2019 § 114 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 6.5.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 6.5.2019, kuva 1

Liite 3

Oikaisuvaatimus 6.5.2019, kuva 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Asia/15

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 27.6.2019 § 213 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 12.7.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 12.7.2019, liite, kuva

Liite 3

Oikaisuvaatimus 12.7.2019, liite, silminnäkijät

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/16

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.4.2019 § 88 (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., Tietosuojalaki 29 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 27.2.−4.3.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 148 Asia/3

Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kielilukion (Kiviparintie 1) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12614) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04