Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
12 / 21.04.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 208 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 209 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 210 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat syyskaudella 2020 (pdf) (html)


§ 211 Asia/9

Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä 24.01.2020 (21 §) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Asia/10

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 12.6.2019 § 185 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 17.6.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Asia/11

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 8.8.2019 § 238 (polkupyörävahinko) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 19.8.2019

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 23 k ja 25 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Asia/12

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 21.5.2019 § 146 (liukastuminen) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 9.4.−15.4.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 216 Asia/3

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021, kaavaluonnos (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2020−2025 hyväksymiseksi ja ohjeellisena noudatettavaksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 218 Asia/5

Lapinlahden sairaala-alueen varaaminen NREP Oy:lle, sairaalarakennusten myyntiä ja tonttien vuokraamista koskevan esisopimuksen hyväksyminen sekä alueen vuokrausperiaatteiden vahvistaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 219 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Lapinlahden sairaala-aluetta koskevasta rakennussuojeluesityksestä ja Museoviraston lausunnosta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 220 Asia/7

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen tekemisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04