Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
14 / 05.05.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 239 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 240 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 241 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2020−2025 hyväksymiseksi ja ohjeellisena noudatettavaksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/4

Vallilassa olevan Bruno Granholmin aukion katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee viherkertoimen käyttöä viihtyvyyden, sopeutumisen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. valtuustoaloitteesta koskien viherrakentamisen lisäämistä Helsingin katukuvaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta koskien viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämisestä korttelipihapilotilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/8

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2020 toteutumisennuste 1/2020 ja osavuosikatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 247 Asia/9

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 248 Asia/10

Vallilassa ja Alppiharjussa olevien Aleksis Kiven kadun ja Fleminginkadun katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 249 Asia/11

Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelma 2020, puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 250 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen hyväksymiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 251 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Konalan Kolsarintie 7–11:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12616) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 252 Asia/14

Säätalon (Vuorikatu 24) asemakaavan muuttaminen (nro 12521) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Asia/15

Tontin 2104/1 liittymissopimus Kluuvin huoltotunneliin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 254 Asia/16

Kalasatamassa olevien Nihdin pohjoisosien katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 255 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jenni Pajusen toivomusponnesta selvittää mahdollisuudet rakentaa kevyen liikenteen silta Nihdistä Tervasaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ted Apterin toivomusponnesta koskien Vantaan ratikan yleissuunnitelmaa ja toteuttamissuunnittelua (pdf) (html)

Liite 1


§ 257 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maija Anttilan toivomusponnesta koskien syvällistä arviointia strategiakauden lopussa tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 258 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponnesta, joka koskee mahdollisuuksia yhteistyön laajentamiseksi myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen vaikuttavuuden takaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 259 Asia/21

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 13.6.2019 § 195 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 27.6.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 27.6.2019, liite, säätiedot

Liite 3

Oikaisuvaatimus 27.6.2019, liite, tietopyyntö 27.6.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/22

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 12.06.2019 § 187 § (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. 32 kohta)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 23.4.−29.4.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04