Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
27 / 22.09.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 532 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 533 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 534 Asia/3

Kontulan kerrostaloalueen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 535 Asia/4

Mellunmäen ja Vesalan kerrostaloalueiden täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 536 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Alppilan pohjoisosan Savonkadun alueen varaamiseksi NCC:lle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 537 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginkanslialle luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2020 (AM-ohjelma) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 538 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2021-2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 539 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pentti Arajärven ym. talousarvioaloitteesta koskien sijoittamista Lapinlahden sairaalarakennuksia hallinnoivaan kiinteistöosakeyhtiöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 540 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta Puistopolun peruskoulun Pohjavedenkadun toimipisteen pihan kunnostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 541 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien Leikkipuisto Trumpetin uudisrakennusta Kannelmäkeen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 542 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloitteesta koskien historiallisesti arvokkaan Laiholan talon kunnostamista takaisin asuinkäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 543 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien tekojäärataa Vuosaareen 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 544 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. talousarvioaloitteesta koskien Kontulan asukkaiden asiakastilojen parantaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 545 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malin ym. talousarvioaloitteesta koskien Itä-Pasilan jalankulkusiltojen kaiteita (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 546 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Kalevan ym. talousarvioaloitteesta Malmin lentokentän alueen luontoarvojen kattavasta kokonaisselvityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 547 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloitteesta koskien Puistolan puiden, pensaiden ja kukkaistutusten lisäämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 548 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Radiokatu 15 ja 20 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12617) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 549 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kruunuvuorenrannan keskuskorttelien tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12580) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 550 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi eräälle tontille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20830/3) (pdf) (html)

Liite 1


§ 551 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n hallinnon ja päätösvallan luovutuksesta Helsingin kaupungille (Pasila, Keski-Pasila, Tripla, Ratapihakorttelit ja Tornialue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 552 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2021−2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 553 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan ym. valtuustoaloitteesta koskien puuston ja kasvillisuuden merkityksen selvittämistä melu-, pöly- ja näkösuojana ennen harvennustöitä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 554 Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Haglundin ym. valtuustoaloitteesta koskien Vaasankadun muuttamista pihakaduksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 555 Asia/24

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 16.10.2019 § 285 (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.11.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 556 Asia/25

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 10.9.−16.9.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04