Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
29 / 06.10.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 575 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 576 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 577 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Helsingin keskustavisio (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 578 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hepokalliontie 28–32, Puuskaniementie 44 ja vesialue tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12615) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 579 Asia/5

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 580 Asia/6

Nihdin laatukilpailun ratkaiseminen sekä kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymisestä (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10668/1-4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 581 Asia/7

Vihdissä sijaitsevan Tervalammen kartanoalueen myynti (pdf) (html)

Liite 1

Kauppakirjaluonnos

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 582 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Meri-Rastilan länsiosa tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12570) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 583 Asia/9

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelman hyväksyminen 2020-2029 (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 584 Asia/10

Töyrynummi, puutarhakortteli, asemakaavan muuttaminen (nro 12585) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 585 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnesta Hakaniemestä muualle kaupunkiin suuntautuvan veneliikenteen lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 586 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta koskien lisätä penkkejä Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 587 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta koskien eväiden syömiseen soveltuvien pöytien lisäämistä Helsingin puistoihin ja ulkoilualueille (pdf) (html)

Liite 1


§ 588 Asia/14

Teollisuustontin uudelleenvuokraus Crys-Kiinteistöt Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43074/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 589 Asia/15

Teollisuustontin uudelleenvuokraus Autokiinteistöt Laakkonen Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43079/17) (pdf) (html)

Liite 1


§ 590 Asia/16

Käpylän tontti 25/888/1, Pohjolankatu 47, rakennuskiellon pidentäminen (nro 12676) (pdf) (html)

Liite 1


§ 591 Asia/17

Ultuna, Puroniitynlaakso 29, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 592 Asia/18

Hankintaoikaisuvaatimus rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 20.8.2020 § 101 tekemästä kuntotutkimus-, asiantuntija- ja korjaussuunnittelupalvelujen puitejärjestelyä sopimuskaudelle 2020 – 2022 koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 593 Asia/19

Oikaisuvaatimus koskien asuntotonttitiimin tiimipäällikön päätöstä 17.12.2019 (357 §) Hitas-sääntelyn merkitsemisestä päättymään tontin maanvuokrasopimukseen (Pasila, Länsi-Pasila, tontti 17086-10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 594 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 24.9.−30.9.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04