Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
32 / 03.11.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 641 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 642 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 643 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12421) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 644 Asia/4

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2020 toteutumisennuste 3/2020 ja osavuosikatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 645 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisehtojen hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 646 Asia/6

Elielin- ja Asema-aukion asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 647 Asia/7

Vähähiilisen viherkorttelin laatukilpailun järjestäminen asuinkerrostalotonteista (Sörnäinen, Kalasatama, Verkkosaaren pohjoisosa, tontit 10656/1-2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 648 Asia/8

Myytäväksi esitettävät rakennukset ja tontit (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 649 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kauppalantie 9-11, tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12638) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 650 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen tekeminen Fastighets Ab Babordin kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12553 (tontti 91-54-48-2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 651 Asia/11

Kaarelassa olevien Etelä-Kaarelan polun ja Kaarelankulun katusuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 652 Asia/12

Liiketontin uudelleenvuokraus Etola Kiinteistöt Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43012/17) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 653 Asia/13

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Kiinteistö Oy Höyläämötie 10:lle (Pitäjänmäki, tontti 46012/13) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 654 Asia/14

Tontin 46053/10 uudelleenvuokraaminen teollisuuskäyttöön Kiinteistö Oy Helsingin Karvaamokuja 1:lle (Pitäjänmäki, tontti 46053/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 655 Asia/15

Oikaisuvaatimukset koskien Malmin entisen lentokenttäalueen maanvuokrasopimusten irtisanomista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17


§ 656 Asia/16

Hankintaoikaisuvaatimus rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 1.10.2020 § 112 tekemästä paloturvallisuussuunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyä sopimuskaudelle 2020-2022 koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Tarjouspyyntö

Liite 3

Tarjoajan näkymä

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 5

Vertailutaulukko

Liite 6

Lausunto Ryhmittymä Sampel ja Venttiseiska 12.10.2020

Liite 7

Lausunto Paloässät Oy 14.10.2020

Liite 8

Lausunto L2 Paloturvallisuus Oy 15.10.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 657 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 22.10.−28.10.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04