Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
36 / 01.12.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 697 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 698 Asia/14

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden seuraavan organisaatiotason muuttaminen (pdf) (html)


§ 699 Asia/13

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Cityvarasto Oyj:lle (Pitäjänmäki, tontti 46025/4) (pdf) (html)

Liite 1


§ 700 Asia/12

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 105:lle (Hermanni, tontti 21665/23) (pdf) (html)

Liite 1


§ 701 Asia/11

Konala, Betonitie 5, suunnittelutarveratkaisuhakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 702 Asia/10

Lauttasaaren koillisosan rakennuskiellon pidentäminen (nro 12692) (pdf) (html)

Liite 1


§ 703 Asia/9

Kantakaupungin eräiden alueiden rajatun rakennuskiellon pidentäminen ja osan alueen määrääminen rajattuun rakennuskieltoon (nro 12691) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 704 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta lähiliikenteen juna-asemien kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 705 Asia/4

Katajanokanlaituri 4 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12654) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 706 Asia/5

Roihuvuoren rakennetun ympäristön täydentämisen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 707 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 708 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle; Helsingin maapoliittisten linjausten 2. osan sekä sen soveltamisohjeen hyväksyminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 709 Asia/8

Tapaninvainion aluepuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Tapaninkylä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 710 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 19.11.−25.11.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 711 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04