Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
37 / 08.12.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 712 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 713 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 714 Asia/3

Roihuvuoren rakennetun ympäristön täydentämisen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 715 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle; Helsingin maapoliittisten linjausten 2. osan sekä sen soveltamisohjeen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 716 Asia/6

Ahdinaltaan asemakaavan muutosehdotus (nro 12655) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 717 Asia/7

Alueellisten maalämpöratkaisujen periaatteet maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa, selvitys (pdf) (html)

Liite 1


§ 718 Asia/8

Maatullinkuja välillä Henrik Forsiuksen tie - Kämnerintie, katusuunnitelman hyväksyminen, Suutarila (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 719 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi Kalasataman Työpajanpihan asuinkerrostalotonteille (Sörnäinen, tontit 10575/6 ja 10592/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 720 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mai Kivelän ym. aloitteesta kierrätysmahdollisuuksien parantamiseksi ja mini-Sortin edistämiseksi kantakaupunkiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 721 Asia/11

Kallion eräitä puisto-, rautatie- ja katualueita koskevan (Linnunlaulun alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12696) (pdf) (html)

Liite 1


§ 722 Asia/12

Taka-Töölön korttelin 507 tontin 12 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12698) (pdf) (html)

Liite 1


§ 723 Asia/13

Vuosaaressa Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten tontin 54200/1 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12694) (pdf) (html)

Liite 1


§ 724 Asia/14

Y-tontin ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Keski-Pasilasta (91-436-3-9 m-ala) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Yhteistyösopimus Hki-Senaatti


§ 725 Asia/15

Tontinluovutuslinjausten soveltamisohjeiden vähäinen muuttaminen (pdf) (html)


§ 726 Asia/16

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokrattujen asuntotonttien (kerrostalo) vuokrasopimusten vuokra-ajan jatkaminen (Koskela, tontti 26978/1, Laajasalo, tontti 49080/12 ja 49080/3, Oulunkylä, tontti 28290/2, Malmi, tontit 38165/16 ja 38304/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 727 Asia/17

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Oy Halva Ab:lle (Pitäjänmäki, tontti 46053/13) (pdf) (html)

Liite 1


§ 728 Asia/18

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen Kiinteistö Oy Conflatiolle (Pitäjänmäki, tontti 46056/3) (pdf) (html)

Liite 1


§ 729 Asia/19

Teollisuustontin vuokrasopimuksen muuttaminen Isku Invest Oy:lle (Haaga, tontti 29081/11) (pdf) (html)


§ 730 Asia/20

Oikaisuvaatimukset koskien 1.1.2020 päättyneitä ja uusittuja maanvuokrasopimuksia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 731 Asia/21

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikönpäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.6.2020 § 106 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 3.6.2020

Liite 2

Oikaisuvaatimus 1.6.2020, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 732 Asia/22

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 13.1.2020 § 2 (kompastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 733 Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan 12.1.2021 kokouksen peruuttaminen (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 734 Asia/24

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 26.11.−2.12.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 735 Asia/5

Kantakaupungin eräiden alueiden rajatun rakennuskiellon pidentäminen ja osan alueen määrääminen rajattuun rakennuskieltoon (nro 12691) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04