Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
38 / 15.12.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 736 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 737 Asia/3

Kantakaupungin eräiden alueiden rajatun rakennuskiellon pidentäminen ja osan alueen määrääminen rajattuun rakennuskieltoon (nro 12691) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 738 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 739 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mai Kivelän ym. aloitteesta kierrätysmahdollisuuksien parantamiseksi ja mini-Sortin edistämiseksi kantakaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 740 Asia/5

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14


§ 741 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2020 talousarvion sitovien määrärahojen alakohtien välisistä määrärahansiirroista ja vuoden 2020 katujen investointimäärärahan ylityksestä (pdf) (html)


§ 742 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle eräiden vuoden 2020 rakennusten määrärahojen siirtämiseksi talousarviokohdista 8 02 01 ja 8 02 03 talousarviokohtaan 8 02 02 ja talousarviokohdan 8 02 02 ylittämiseksi (pdf) (html)


§ 743 Asia/8

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen tekemisestä (pdf) (html)

Liite 1

KYMP hankintavaltuudet muutokset punaisella

Liite 2

KYMP hankintavaltuudet 1.1.2021 alkaen


§ 744 Asia/9

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston määräämistä rakennusvalvontamaksuista (pdf) (html)

Liite 1

Ympäristö- ja lupajaoston päätös

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 745 Asia/10

Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkiympäristön hallintojohtajan 10.11.2020 § 29 päätöksestä koskien kaupunkiympäristötalon työpöytä- ja sisustusvalaisimien hankintaa (osa-alue 4) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 23.11.2020

Liite 2

Liite 3

Modeo Oy, lausunto kuulemispyyntöön 26.11.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 746 Asia/11

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden alueidenkäytön ja -valvonnan yksikön alueidenkäytön tiimipäällikön päätöksestä 27.10.2020 (§ 179) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus, päätösehdotuksen kohta A

Liite 2

Oikaisuvaatimus, päätösehdotuksen kohta B

Liite 3

Oikaisuvaatimuksen liitteet, päätösehdotuksen kohta B

Liite 4

Oikaisuvaatimuksen täydennys, päätösehdotuksen kohta B

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen täydennyksen liite, päätösehdotuksen kohta B

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 747 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 3.12.−9.12.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04