Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
01 / 11.01.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Aarteenetsijäntie 2–4:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12717) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Junonkatu ja Leonkatu välillä Koksikatu–Capellan puistotie, katusuunnitelmien hyväksyminen, Sörnäinen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 5 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitysoikeudeksi vuodelle 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 6 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Bonava Suomi Oy:lle ja TA-Asumisoikeus Oy:lle (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2, asunto- ja yhteispihakortteli 49291 sekä pysäköintikortteli 49301) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12


§ 7 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin määräalan varaamiseksi OP-Vuokratuotto -erikoissijoitus- rahastolle vapaarahoitteisten ja sääntelemättömien vuokra-asuntojen suunnittelua varten (Oulunkylä, määräala tontista 28320/7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Hakemus


§ 8 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden määrittämiseksi eräille asuntotonteille Kuninkaantammessa ja Honkasuolla (Kaarela, tontit 33414/1,33415/1, 33416/1, 33419/1 ja 33367/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 9 Asia/9

Eron myöntäminen rakennusvalvontapäällikölle ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Erohakemus 30.6.2022


§ 10 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen ym. valtuustoaloitteesta koskien Kruunusiltojen raitiovaunukalustotarpeiden uudelleenarviointia (pdf) (html)

Liite 1


§ 11 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginkosken padon purkamista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 12 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmästä ja osallisuuden edistämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/13

Tonttivaraus, ryhmärakennuttamishaku 2021 - hakumenettelyn ratkaiseminen ja tonttien varaaminen sekä tontin 28140/11 varaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Ryhmärakennuttamishaun arvonnan voittajalistaus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 14 Asia/14

Oikaisuvaatimus liikenne- ja katusuunnittelupäällikön pysäköintijärjestelyitä koskevasta päätöksestä 15.10.2021 § 121 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 30.12.2021−4.1.2022 tekemienpäätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04