Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
04 / 01.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 47 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 48 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 49 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginkosken padon purkamista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Asia/4

Maalämpökaivot yleisillä alueilla - ohjeen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/5

Yleisten alueiden luovuttaminen terassitoimintaan vuosina 2022–2027 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

MaRan lausunto

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle yleiskaavan toteuttamisohjelman 2022 hyväksymiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 53 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle toimitilatonttien (KTY) varauksen jatkamisesta Technopolis Holding Oyj:lle rakennushankkeen suunnittelua varten (Länsisatama, Salmisaari, tontit 20048/9 ja 10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi eräille tonteille (Vartiokylä, tontit 45205/9, 12 ja 15) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 55 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi Vuosaaren asuntotontille 54145/1 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 56 Asia/10

Toinen linja 10:n asemakaavan muuttaminen (nro 12716) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/11

Länsi-Herttoniemi, rakennuskiellon pidentäminen (nro 12772) (pdf) (html)

Liite 1


§ 58 Asia/12

Yhtiön perustaminen Kaarelan Kuninkaantammen alueen pysäköinnin järjestämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Lammenrannan Pysäköinti Oy_perustamissopimus_luonnos

Liite 2

Lammenrannan Pysäköinti Oy_yhtiöjärjestys_luonnos

Liite 3

Lammenrannan Pysäköinti Oy_merkintäsopimus_luonnos


§ 59 Asia/13

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin vuokra-ajan jatkaminen kesken sopimuskauden (Kaarela, Hakuninmaa, tontti 33305/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 60 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Amanda Pasasen toivomusponnesta, joka koskee lajitteluominaisuuksilla varustettujen roska-astioiden pilotointia ja kokemusten keräämistä lajittelumahdollisuuksien laajentamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 61 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle varavaltuutettu Seida Sohrabin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Kalastajankadun nimen antamista Helsinkiin uudelle meren rannalle rakennettavalle kadulle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Asia/16

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 14.1.2021 § 2 (polkupyörävahinko) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 3

Oikaisuvaatimus 22.1.2021, liitteet, kartta ym

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/17

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 15.4.2021 § 64 (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 2

Oikaisuvaatimus 20.4.2021. saate

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 20.1.−26.1.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04