Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
05 / 08.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 65 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 66 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 67 Asia/3

Nastarengaskielto Lönnrotinkadulle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle yleiskaavan toteuttamisohjelman 2022 hyväksymiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/5

Toinen linja 10:n asemakaavan muuttaminen (nro 12716) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/6

Ilmasillantie välillä Tattariharjuntie−Kivikonlaita katusuunnitelman sekä Ilmasillan pääpiirustuksen hyväksyminen, Malmi, Mellunkylä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 71 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tontin varaamisesta Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöille asuntohankkeen suunnittelemiseksi (Mellunkylä, tontti 47200/10, Ounasvaarantie 9) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 72 Asia/8

Konalan puiston ja leikkipuisto Vähätuvan puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 73 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista sekä muuta käyttöön luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 74 Asia/10

Ullanlinna, Merimiehenkatu 2 (Johanneksenpuisto), poikkeamishakemus (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 75 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponnesta, jossa edellytetään selvitettävän mahdollisuutta subventoida vesiteitse tapahtuvaa reittiliikennettä Kruunuvuorenrannasta keskustaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 76 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloitteesta pienveneilyn helpottamiseksi osana merellistä strategiaa (pdf) (html)

Liite 1


§ 77 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle varavaltuutettu Nina Miettinen ym. valtuustoaloitteesta koskien yhteiskäyttöisten kuormapyörien lisäämistä Helsinkiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 78 Asia/14

Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöksestä 2.12.2021 § 102, rakennusten haitta-ainetutkimukset ja asiantuntijatehtävät, puitejärjestely 2022-2023 (osa-alue 1) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 20.12.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus 20.12.2021, saate

Liite 3

Lausunto Contro Oy 12.1.2022

Liite 4

Lausunto Lotus Demolition Oy 11.1.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/15

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 4.2.2021 § 20 (polkupyörävahinko) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 2

Oikaisuvaatimus 10.2.2021, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 27.1.−2.2.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04