Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
06 / 15.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 81 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 82 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 83 Asia/24

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 28.10.2021 § 222 tekemässä velvoitepäätöksessä määrätystä valvontamaksusta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 2

Ympäristö- ja lupajaoston päätös 28.10.2021 (222)


§ 84 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tontin varaamisesta Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöille asuntohankkeen suunnittelemiseksi (Mellunkylä, tontti 47200/10, Ounasvaarantie 9) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/4

Konalan puiston ja leikkipuisto Vähätuvan puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/5

Ullanlinna, Merimiehenkatu 2 (Johanneksenpuisto), poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle varavaltuutettu Nina Miettinen ym. valtuustoaloitteesta koskien yhteiskäyttöisten kuormapyörien lisäämistä Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Steniuksenkentän alueen (Kylänevankuja 3) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12697) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/8

Eräiden rakennettujen kiinteistöjen myynti- ja kehittämissuunnitelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 90 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueiden varaamisesta Vesiurheilukeskus Laguuni Oy:lle ja KF Restaurants Oy:lle ja saunapaikkahaun ratkaiseminen (Hietaniemi, Seurasaari ja Tarvo) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Esittelyteksti Seurasaari

Liite 7

Esittelyteksti Tarvo

Liite 8

Liite 9


§ 91 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kokkokalliontie 9:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12743) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varauksen jatkamiseksi Kelluva Kehitysyhtiö Flotel Oy:lle hotellihankkeen toteutusedellytysten jatkosuunnittelua varten (Länsisatama, Salmisaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 93 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle tontin varauksen jatkamisesta Jätkäsaaresta Royal Areena Oy:lle jatkosuunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, kaavatontti 20836/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 94 Asia/13

Hermannin rantatie välillä Tukkutorinkuja–Vanha talvitie, katusuunnitelman hyväksyminen, Sörnäinen, Hermanni (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 95 Asia/14

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin vuokra-ajan jatkaminen kesken sopimuskauden ja maanvuokrasopimuksen ehtojen muuttaminen (Suurmetsä, tontti 41201/14) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 96 Asia/15

Toimistotontin pitkäaikainen vuokraaminen osto-oikeudella Jätkäsaaren Wood City –hankkeelle (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20007/21) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 97 Asia/16

Maanvuokrausperiaatteet Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) yhtiöittämiseen liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 98 Asia/17

Liiketontin vuokrausperiaatteiden vahvistaminen Broman Yhtiöt Oy:lle (Vartiokylä, Roihupelto, tontti 45199/2) (pdf) (html)

Liite 1


§ 99 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee katujen nimeämistä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Järvisen ym. valtuustoaloitteesta koskien Akseli Toivosen kentän ulkoliikuntapaikkaa (pdf) (html)

Liite 1


§ 101 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta frisbeegolfratojen lisäämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 102 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matias Pajulan ym. valtuustoaloitteesta koskien kierrätyspisteiden lisäämistä erityisesti pientaloalueille (pdf) (html)

Liite 1


§ 103 Asia/22

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsä ym. valtuustoaloitteesta koskien Seurasaaren uimala-alueen saunahankkeen perumista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Valtuustoaloite 24.11.2021 Sinikka Vepsä Valtuustoaloite Seurasaaren uimala-alueen saunahankkeen peruminen

Liite 2

Liite 3

Esittelyteksti Seurasaari


§ 104 Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle varavaltuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta koskien pystysuuntaista robottipysäköintiä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle (pdf) (html)

Liite 1


§ 105 Asia/25

Oikaisuvaatimus Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tilapäällikön päätöksestä 9.12.2021 § 34 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 23.12.2021

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Asia/26

Oikaisuvaatimus Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tilapäällikön päätöksestä 9.12.2021 § 34 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 30.12.2021

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/27

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 28.4.2021 § 70 (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Asia/28

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 3.2.−9.2.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04