Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
08 / 08.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 138 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 139 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Liite 1

Päätös 8.11.2021 Korkein hallinto-oikeus


§ 140 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hallkullanniemen ja Nuottasaaren tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12530) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/4

Hotellitontin vuokrausperiaatteiden vahvistaminen sekä esitys kaupunginhallitukselle tontin myyntiperiaatteiden vahvistamiseksi (Vallila, kaavatontti 22400/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Kopran ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Talin puistotien varressa olevan urheilukentän jäädyttämistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/7

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 144 Asia/8

Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 145 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin esteettömyyslinjausten 2022 – 2025 hyväksymiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 146 Asia/9

Zaidankatu välillä Meilahdentie−Missisipinraitti, katusuunnitelman hyväksyminen, Meilahti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 147 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotonttien varaamiseksi Rakennusliike Lapti Oy:lle asuntohankkeiden suunnittelua ja toteutusta varten (Toukola, 23905/8 ja 23905/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 148 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi eräille tonteille (Toukola, suunnitellut tontit 23905/8 ja 10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 149 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seida Sohrabi ym. valtuustoaloitteesta koskien roska-ja jäteastioiden lisäämistarvetta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Roska-astioiden määrä ja koko

Liite 3

Puhtaanapitokulut 2018-2021


§ 150 Asia/13

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 27.5.2021 § 86 (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 24.2.−2.3.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04