Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
09 / 15.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 152 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 153 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 154 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hallkullanniemen ja Nuottasaaren tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12530) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/4

Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/5

Kilpailullisen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn järjestäminen Vuosaaren kulttuurikorttelin kehittämiseksi (kortteli 54179) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 157 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Tapanilan asemanseudun eteläosan tarkistettu asemakaavan muutos-ehdotus (nro 12710) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/7

Mechelininkatu välillä Pohjoinen Rautatiekatu–Hietaniemenkatu, Pohjoinen Rautatienkatu ja Mechelininaukio välillä Mechelininkatu–kortteli 13414, tontti 14 katusuunnitelmien hyväksyminen, Kamppi, Etu-Töölö (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 159 Asia/8

Koirasaarentie välien Haakoninlahdenkatu–Stansvikinpolku ja Gunillantie−Jurmonkuja katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 160 Asia/9

Liiketontin vuokraaminen Biltema Real Estate Finland Oy:lle (Suutarila, tontti 40054/16) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 161 Asia/10

Hemsö Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Yritystilat-yksikön tiimipäällikön päätöksestä 31.1.2022 § 2 päätöksestä koskien Kutomokuja 3:n ja Kotitorpan uudisrakennuksien vuokrahankkeita (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 9.2.2022 liitteineen

Liite 2

Vertailutaulukko

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/11

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöjen hankintaoikaisuvaatimus Yritystilat-yksikön tiimipäällikön päätöksestä 31.1.2022 § 2 päätöksestä koskien Kutomokuja 3:n ja Kotitorpan uudisrakennuksien vuokrahankkeita (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 14.2.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Asia/12

Oikaisuvaatimus asuntopalveluiden yksikön päällikön hissiavustushakemuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä 1.2.2022 (17 §) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 22.2.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Asia/13

Oikaisuvaatimus asuntopalveluiden yksikön päällikön hissiavustushakemuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä 27.1.2022 (10 §) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 4.2.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/14

Oikaisuvaatimus maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikön päällikön päätöksestä 2.6.2021 (33 §) koskien maanvuokrasopimuksen muuttamista ja lisävuokran perimistä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Asia/15

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.6.2021 § 96 (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/16

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 9.6.2021 § 108 (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 2

Oikaisuvaatimus 18.6.2021, saate

Liite 3

Oikaisuvaatimus, täydennys 28.6.2021

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 3.3.−9.3.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04