Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
10 / 22.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 169 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 170 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 171 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin esteettömyyslinjausten 2022 – 2025 hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/5

Kilpailullisen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn järjestäminen Vuosaaren kulttuurikorttelin kehittämiseksi (kortteli 54179) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Tapanilan asemanseudun eteläosan tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12710) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/8

Oikaisuvaatimus maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tontit-yksikön päällikön päätöksestä 2.6.2021 (33 §) koskien maanvuokrasopimuksen muuttamista ja lisävuokran perimistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/4

Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Asia/7

Mechelininkatu välillä Pohjoinen Rautatiekatu–Hietaniemenkatu, Pohjoinen Rautatienkatu ja Mechelininaukio välillä Mechelininkatu–kortteli 13414, tontti 14 katusuunnitelmien hyväksyminen, Kamppi, Etu-Töölö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Asia/9

Kaupunkiympäristö toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista, KYMP-03-5-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Liite 2

Hakijayhteenveto, KYMP-03-5-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu


§ 178 Asia/10

Ruukinlahdenpuiston länsiosan asemakaavan muuttaminen (nro 12689) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/11

Broända, asemakaavan muutosehdotus (nro 12770) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Asia/12

Mustapuron vesienhallinta välillä Kehä I - Tulisuontie, Vartiokylä, puistosuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 181 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi neljälle pientalotontille Honkasuolla (Kaarela, Honkasuo, tontit 33359/1-2, 33361/2 ja 33363/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 182 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden määrittämiseksi eräille asuntotonteille (Oulunkylä, tontit 28231/37, 28140/12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 183 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi eräille tonteille (Oulunkylä, tontit 28132/1, 28305/15 ja 28132/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 184 Asia/16

Asunto Oy Merikasarminkatu 7:n ostohakemus (Katajanokka, tontti 8005/2) (pdf) (html)


§ 185 Asia/17

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.6.2021 § 93 (polkupyörävahinko) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 3.6.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/18

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 7.1.2022 § 3 (muu vahinko) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 26.1.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 26.1.2022, liite, kuva, liitoskohta ramppi ja kevyt liikenne

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Oikaisuvaatimus, täydennys 2.2.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/19

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 9.6.2020 § 18 (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 10.3.−16.3.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 189 Asia/21

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04