Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
11 / 29.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 190 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 191 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 192 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Tapanilan asemanseudun eteläosan tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12710) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/4

Broända, asemakaavan muutosehdotus (nro 12770) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan alueen tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12709) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Lampuotilantie 34 ja 36, tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12748) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Talin liikuntapuiston itäosan (Huopalahdentie 28, Kutomokuja 4) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12724) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 197 Asia/8

Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelman hyväksyminen 2022-2031 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 198 Asia/9

Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/10

Asuntotonttien maanvuokrauksen yleisiä periaatteita koskevan soveltamisohjeen ja maanvuokrasopimuslomakkeiden hyväksyminen sekä kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle niitä koskevien siirtymäaikojen noudattamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 200 Asia/11

Yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen pysäköintimallin kokeilu Helsingin keskustassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 201 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) yhtiöittämisen vaikutuksesta kaupunkiympäristölautakunnan käytössä oleviin talousarviokohtiin vuosille 2022-2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 202 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan asuinkerrostalotontille (Sörnäinen, tontti 10658/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 203 Asia/14

Välimuodon asuntotuotannon toteuttamista koskeva maankäyttösopimusrikkomus (YIT Suomi Oy, Paulig Ab, Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus, Vuosaari) (pdf) (html)


§ 204 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta koskien skeittipuistojen kunnostuksen tarvetta Helsingissä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 205 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponnesta koskien jokeri 0:n suunnittelun toteutuksen aloitusta jo ennen Sörnäisten tunnelin valmistumista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 206 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 17.3.−23.3.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 207 Asia/18

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04