Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
12 / 05.04.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 208 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 209 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 210 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan alueen tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12709) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/4

Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelman hyväksyminen 2022-2031 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Asia/5

Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Asia/6

Asuntotonttien maanvuokrauksen yleisiä periaatteita koskevan soveltamisohjeen ja maanvuokrasopimuslomakkeiden hyväksyminen sekä kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle niitä koskevien siirtymäaikojen noudattamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta koskien skeittipuistojen kunnostuksen tarvetta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponnesta koskien jokeri 0:n suunnittelun toteutuksen aloitusta jo ennen Sörnäisten tunnelin valmistumista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Pohjolankatu 45 ja 47 tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12732) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Asia/10

Strömbergin puisto ja Puropuistikko, puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 218 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 2 Yhteistyöryhmän ja Johtoryhmän jäsenet

Liite 4


§ 219 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntoreformitontin (AK) varaamiseksi Varte Oy:lle asuntohankkeiden suunnittelua varten (Vuosaari, Meri-Rastila, tontti 54246/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Hakemus


§ 220 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotonttien (AK) varaamiseksi Helsingin kaupungin opiskelija-asuntosäätiö sr:lle opiskelija-asuntojen suunnittelua varten (Vartiokylä, tontit 45052/4 ja 45055/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Hakemus

Liite 7

Liite 8


§ 221 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Elina Kauppilan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee eläinpelastustoiminnan turvaamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 222 Asia/15

Konala, Betonitie 3, suunnittelutarveratkaisuhakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 223 Asia/16

Määräalan ostaminen Suomen valtiolta/Senaatti-kiinteistöiltä (Pasila, 91-436-3-9) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 224 Asia/17

Pasila, Tulistimenkatu 2, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k)

Liite 2

Liite 3


§ 225 Asia/18

Kamppi, Lönnrotinkatu 37, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k)

Liite 5


§ 226 Asia/19

Suutarila, Kimnaasipolku 5, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k)

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k)


§ 227 Asia/20

Oikaisuvaatimus asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut yksikön päällikön hissiavustushakemuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä 28.1.2022 (15 §) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 5.3.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Asia/21

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 7.9.2021 § 30 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 13.9.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus, täydennys 20.1.2022

Liite 3

Oikaisuvaatimuksen, tarkennus 9.3.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Asia/22

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 30.12.2021 § 217 (kompastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 4.1.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Asia/23

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 27.8.2021 § 137 (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231 Asia/24

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 24.3.−30.3.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04