Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
13 / 12.04.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 232 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 233 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 234 Asia/3

Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Asia/4

Asuntotonttien maanvuokrauksen yleisiä periaatteita koskevan soveltamisohjeen ja maanvuokrasopimuslomakkeiden hyväksyminen sekä kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle niitä koskevien siirtymäaikojen noudattamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Onnentie 18:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12765) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Asia/6

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin vuokra-ajan jatkaminen kesken sopimuskauden ja maanvuokrasopimuksen ehtojen muuttaminen (Mellunkylä, tontti 47027/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 238 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien liikennevaloja Gustav Pauligin kadun ja Vuotien risteykseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 239 Asia/8

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 25.8.2021 § 28 (kiinteistövahinko) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 6.9.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus 6.9.2021, saate

Liite 3

Oikaisuvaatimus, täydennys 5.10.2021

Liite 4

Oikaisuvaatimus, täydennys 5.10.2021, saate

Liite 5

Oikaisuvaatimus, täydennys 25.10.2021, saate

Liite 6

Oikaisuvaatimus, täydennys 25.10.2021, liite, Käyntiraportti, Rentokil, 25.10.2021

Liite 7

Vahinhonkorvausvaatimus, täydennys 23.11.2021

Liite 8

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 23.11.2021, liitteet, tarkastusraportit

Liite 9

Oikaisuvaatimus, täydennys 12.1.2022, saate

Liite 10

Oikaisuvaatimus, täydennys 12.1.2022, kirjeenvaihto ympäristöterveysyksikön kanssa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Asia/9

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 12.11.2021 § 34 (kiinteistövahinko) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 23.11.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus, täydennys 23.11.2021, I

Liite 3

Oikaisuvaatimus, täydennys 23.11.2021, II

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 31.3.−6.4.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04