Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
14 / 26.04.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 242 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 243 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 244 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Onnentie 18:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12765) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Villenkallion tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12740) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/5

Broända, asemakaavan muutosehdotus, (12770) ja sen asettaminen nähtäville sekä kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle muutosehdotuksen 12770 hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Asia/6

Jätkäsaaren Kirjon (Länsisatamankatu 43) asemakaavan muutosehdotus (nro 12750) ja sen asettaminen nähtäville sekä kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen nro 12750 hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 248 Asia/7

Paloheinän hiihtoreitin puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 249 Asia/8

Kuninkaantammentien hiihtoreitin puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 250 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin pysäköintipolitiikan 2022 hyväksymisestä noudatettavaksi ohjeellisena (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 251 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan periaatepäätös helikopterikentän sijoittamisesta Kivikkoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 252 Asia/11

Eron myöntäminen kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelupäällikölle ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Erohakemus 31.5.2022


§ 253 Asia/12

Selkämerenkatu, katusuunnitelman hyväksyminen, Länsisatama (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 254 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden määrittämiseksi asuntotontille (Oulunkylä, tontti 28320/12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 255 Asia/14

Toimitilatonttien vuokraus- ja myyntiperiaatteiden vahvistaminen (Länsisatama, Jätkäsaari, kaavatontit 20026/8 ja 12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 256 Asia/15

Kahden määräalan myynti Jollaksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 257 Asia/16

Varikkotontin uudelleenvuokraus Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:lle (Ruskeasuo, tontti 16725/1 ja lisäalue tontilta 16725/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 258 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Tiivistelmä kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 259 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta, joka koskee Koivusaaren ja Lauttasaaren lähipalveluiden mitoitusta (pdf) (html)

Liite 1


§ 260 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponnesta, joka koskee Koivusaaren liittymän toteutusta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 261 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan toivomusponnesta, joka koskee Koivusaari-hankkeen hiilineutraaliustaseen laskemista (pdf) (html)

Liite 1


§ 262 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Eva Biaudétin toivomusponnesta, joka koskee Koivusaaren rantojen luonnonmukaisuutta, saavutettavuutta ja käytettävyyttä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 263 Asia/22

Oikaisuvaatimus maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun yritystontit-tiimin päällikön päätöksestä 27.1.2022 (16 §) olla vuokraamatta uudelleen määräalaa Helsingin kaupungin 41. kaupunginosan (Suurmetsä) korttelin 41011 tontista 13 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Asia/23

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 1.12.2021 § 201 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

OIkaisuvaatimus 3.12.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus 3.12.2021, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/24

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 15.12.2021 § 28 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 21.12.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/25

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 22.4.2021 § 68 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 23.8.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/26

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 14.4.−20.4.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04