Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
15 / 03.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 268 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 269 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 270 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Villenkallion tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12740) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Asia/4

Paloheinän hiihtoreitin puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Asia/5

Kuninkaantammentien hiihtoreitin puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin pysäköintipolitiikan 2022 hyväksymisestä noudatettavaksi ohjeellisena (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan periaatepäätös helikopterikentän sijoittamisesta Kivikkoon (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 275 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tiivistelmä kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponnesta, joka koskee Koivusaaren liittymän toteutusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Eva Biaudétin toivomusponnesta, joka koskee Koivusaaren rantojen luonnonmukaisuutta, saavutettavuutta ja käytettävyyttä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Asia/11

Vuoden 2021 asemakaavoitetun kerrosalan arviointi ja seuranta (KARVI) (pdf) (html)

Liite 1


§ 279 Asia/12

Jätkäsaarenlaituri välillä Tyynenmerenkatu−Mechelininkatu, katu- ja siltasuunnitelman hyväksyminen, Jätkäsaari (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 280 Asia/13

Tehtaanpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Punavuori (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 281 Asia/14

Karibianaukio, katusuunnitelman hyväksyminen, Länsisatama (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 282 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tonttien varaamiseksi NCC Suomi Oy:lle ja Niam Oy:lle asuntohankkeiden suunnittelua varten (Laajasalo, Laajasalon kauppakeskuksen alue, tontit (AKL) 49034/8, 10, 11 ja 12 sekä (LPA) 49034/7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Yhteisjärjestelysopimus

Liite 6

Liite 7

Hakemus

Liite 8

Hakemuksen täydennys

Liite 9


§ 283 Asia/16

Hankintaoikaisuvaatimus asuntotuotantopäällikön päätöksestä 14.3.2022 207/2022 koskien Helsingin Asumisoikeus oy Myllymatkan ja pysäköintilaitoksen kokonaissuunnittelun hankintaa (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 29.3.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 29.3.2022, liite, päätös


§ 284 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 21.4.−27.4.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04