Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
16 / 10.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 285 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 286 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 287 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin pysäköintipolitiikan 2022 hyväksymisestä noudatettavaksi ohjeellisena (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Asia/4

Jätkäsaarenlaituri välillä Tyynenmerenkatu−Mechelininkatu, katu- ja siltasuunnitelman hyväksyminen, Jätkäsaari (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 289 Asia/5

Tehtaanpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Punavuori (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Asia/6

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 1/2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 291 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Tukholmankatu 10 (Meilahti) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12745) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 292 Asia/8

Vuokrattavien omakotitalotonttien haun käynnistäminen ja hakumenettelyn hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 293 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Ammatinedistämissäätiö AEL sr:n kanssa tehtävän maakäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymisestä liittyen kaavamuutokseen nro 12690 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 294 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle toimitilatontin (KTY) varauksen jatkamisesta Hartela Etelä-Suomi Oy:lle (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/6) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle uusien vuokrausperiaatteiden määräämiseksi Kannelkorttelin pohjoisosan asuntotonteille (Kaarela, Kannelmäki, tontit 33130/10, 33130/11, 33130/18 ja 33130/19) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 296 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotonttien (AK/s) varaamiseksi Lehto Asunnot Oy:lle asuntohankkeiden suunnittelua varten (Malmi, Pihlajamäki, tontit 38024/7 ja 8) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Hakemus

Liite 8


§ 297 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 28.4.−2.5.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04