Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
17 / 17.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 298 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 299 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 300 Asia/3

Jätkäsaarenlaituri välillä Tyynenmerenkatu−Mechelininkatu, katu- ja siltasuunnitelman hyväksyminen, Jätkäsaari (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Asia/4

Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteiden hyväksyminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Asia/5

Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteiden hyväksyminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden määrittämisestä asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2023 ja 2024 (pdf) (html)

Liite 1

Luettelo tonteista

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 304 Asia/7

Annankatu 7 asemakaavan muuttaminen (nro 12746) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi Suutarilan asuntotontille 40092/2 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 306 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle rakennusten ja vuokraoikeuden ostamiseksi Kiinteistö Oy Auroranlinnalta (Laakso, Urheilukatu 9) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 307 Asia/10

Toimitilatontin vuokraaminen Yleisradion Eläkesäätiölle (Pasila, tontti 17057/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 308 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponnesta koskien mahdollisuutta tehdä sosiaalisten vaikutusten arviointi tontinvuokrien määräytymisperusteista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 309 Asia/12

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 03.03.2022 § 40 tekemän rakennuslupapäätöksen nojalla määrätystä rakennuslupamaksusta (pdf) (html)

Liite 1

Ympäristö-ja lupajaoston päätös 3.3.2022 § 40

Liite 2

Oikaisuvaatimus 4.4.2022, 6.4.2022, liite, lasku

Liite 3

Oikaisuvaatimus 4.4.2022, 6.4.2022, liite, rakennusvalvontataksa 2022

Liite 4

Oikaisuvaatimus 4.4.2022, 6.4.2022, liite, ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Liite 5

Oikaisuvaatimus 4.4.2022 ja sen täydennys 6.4.2022, muutoksenhakuohje 29.3.2022


§ 310 Asia/13

Hankintaoikaisuvaatimus koskien ehdokkaiden valintaa Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen projektinjohtourakan rakentamisen päätoteuttajan hankinnassa (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 12.4.2022 liitteineen

Liite 2

Lausuma 26.4.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 311 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 3.5.−11.5.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04