Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
18 / 24.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 312 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 313 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 314 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin pysäköintipolitiikan 2022 hyväksymisestä noudatettavaksi ohjeellisena (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Asia/4

Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteiden hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Asia/5

Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteiden hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 317 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponnesta koskien mahdollisuutta tehdä sosiaalisten vaikutusten arviointi tontinvuokrien määräytymisperusteista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Asia/7

Malminkartanon suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Pihlajamäen Rapakivenkuja 2, tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12722) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Runeberginkatu 2:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12700) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen (Kampinkuja 1 / Salomonkatu 8a) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12708) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin asukasvalintaohjeen ja arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnan periaatteiden hyväksymisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 323 Asia/12

Ripusuontie välillä Pakilantie-Sysimiehentie, Halkosuontie välillä Pakilantie-Halkosuonkuja, Rohkatie välillä Välitalontie-Halkosuontie, Halkosuonkuja, Elontie tontin 34153 kohdalla, katusuunnitelmien hyväksyminen, Länsi-Pakila (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14


§ 324 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsinki LED -hankkeen toteutuksen jatkotoimet (pdf) (html)

Liite 1


§ 325 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Lehto Asunnot Oy:lle asuntohankkeiden suunnittelua varten (Oulunkylä, Maunula, tontti 28220/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Hakemus


§ 326 Asia/15

Kaupunkiympäristönlautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 327 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee vesiliikenteen kehittämistä Hakaniemestä avoveden aikana työmatkaliikenteenä (pdf) (html)

Liite 1


§ 328 Asia/17

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 3.2.2020 § 4 (muu vahinko) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 21.2.2020 (Salassapid. kohdat peitetty JulkL (621_1999) 24.1 § k 4 ja 32)

Liite 2

Oikaisuvaatimus 27.5.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 12.5.−18.5.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04