Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
19 / 31.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 330 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 331 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 332 Asia/3

Malminkartanon suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Runeberginkatu 2:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12700) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen (Kampinkuja 1 / Salomonkatu 8a) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12708) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin asukasvalintaohjeen ja arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnan periaatteiden hyväksymisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Asia/7

Kaupunkiympäristönlautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Asia/8

Kilpailullisen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn järjestäminen Kätilöopiston sairaalan kehittämiseksi (tontti 24948/7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 338 Asia/9

Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 339 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden määrittämiseksi eräille ennen 1.7.2022 varatuille Kalasataman, Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan Hitas-tonteille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 340 Asia/11

Firdonkatu 1, asemakaavan muuttaminen (nro 12781) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Asia/12

Ratasmyllynkuja, katusuunnitelman hyväksyminen, Vartiokylä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 342 Asia/13

Paturintie, katusuunnitelman hyväksyminen, Oulunkylä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 343 Asia/14

Maasälvänpuisto, leikkipuisto Maasälpä, puistosuunnitelman hyväksyminen, Pihlajamäki, Malmi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 344 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat syyskaudella 2022 (pdf) (html)


§ 345 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 19.5.−24.5.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04