Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
20 / 07.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 346 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 347 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 348 Asia/3

Malminkartanon suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin asukasvalintaohjeen ja arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnan periaatteiden hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Asia/5

Firdonkatu 1, asemakaavan muuttaminen (nro 12781) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Asia/6

Hermanninrannan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12760) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Asia/7

Hopeatien ympäristön asemakaavan muutosehdotus (nro 12725) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee väliaikaisen frisbeegolfradan avaamista Malminkentälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 354 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Elina Kauppilan toivomusponnesta koskien mahdollisuutta säästää mahdollisimman paljon nykyistä puustoa tulevan Kurjenmiekanpuiston alueella Mannerheimintien ja Vihdintien kulmassa (pdf) (html)

Liite 1


§ 355 Asia/10

Helsingin kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Degermosantien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 2

Karhutorpantien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 3

Kattilalaakson yksityinen tiekunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 4

Lill-Fants väglag, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 5

Maikinmäki-Långörn tiekunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 6

Puroniitynlaakson tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 7

Poroniitynmäen tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 8

Poroniityntien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 9

Ribbingö-Husön tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 10

Vanha Rajatien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 11

Vikkullantien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Liite 12


§ 356 Asia/11

Tontin vuokraaminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille (Vartiokylä, tontti 45190/16) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 357 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 25.5.−1.6.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04