Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
21 / 14.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 358 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 359 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 360 Asia/3

Hermanninrannan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12760) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Asia/4

Hopeatien ympäristön asemakaavan muutosehdotus (nro 12725) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 362 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Oulunkylän keskustakortteleiden varaamiseksi Kulmakivi Oy:lle ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Kauppagallerialle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 363 Asia/6

Mannerheimintie, Paavo Nurmen polku, Ruusankatu, Savilankatu, Sallinkatu, Eino Leinon katu, Toivonkatu, katusuunnitelmien hyväksyminen, Taka-Töölö (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16


§ 364 Asia/7

Koirasaarentie, Köökarinkuja, Isosaarentie, Svanströmintie, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14


§ 365 Asia/8

Meilahti, Meilahden huvila-alueen kuuden vuokra-alan täydennysrakentaminen, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 366 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan periaatepäätös helikopterikentän sijoittamisesta Kivikkoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 367 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Leankatu 3 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12782) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 368 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Ruoholahdenkatu 14, tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12773) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 369 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Yliskyläntie 2 (Laajasalo, Yliskylä) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12753) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 370 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varauksen jatkamisesta Jätkäsaaresta kelluvan uimalan ja liiketoimintojen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, Ahdinallas) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 371 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varauksen jatkamisesta Jätkäsaaresta toimitilahankkeen jatkosuunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunniteltu tontti 20835/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 372 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Bonava Suomi Oy:lle asuntohankkeen suunnittelua varten (Pasila, 17023) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 373 Asia/16

Himmelitie 9 ja 11 asemakaavan muuttaminen (nro 12719) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 374 Asia/17

Kärkitie 9, asemakaavan muuttaminen (nro 12768) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 375 Asia/18

Munkkiniemi, Lapinmäentie 2, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 376 Asia/19

Hiekkarannantie, katusuunnitelman hyväksyminen, Etu-Töölö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 377 Asia/20

Seurasaaren museoalueen vuokraaminen Museovirastolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 378 Asia/21

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelman 2019-2021 loppuraportti (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 379 Asia/22

Kuntalaisten aloitteet Tehtaankadun nimen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 380 Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle varavaltuutettu Aino Tuomisen ym. valtuustoaloitteesta koskien kävelyalueita koulujen ympärille koulumatkan turvallisuuden ja pihan viihtyisyyden parantamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 381 Asia/24

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta, jossa ehdotetaan Helsingin sisäisen vesiliikenteen siirtämistä HSL:n järjestämäksi osaksi julkista liikennettä (pdf) (html)

Liite 1


§ 382 Asia/25

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta koskien leikkipaikoille toteutettavaa lelulaatikkokokeilua (pdf) (html)

Liite 1


§ 383 Asia/26

Hankintaoikaisuvaatimus ja hankinnan keskeyttäminen, sähkösuunnittelupalveluiden puitejärjestely sopimuskaudelle 2022-2024 (2024-2026) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 19.5.2022

Liite 2

Hepacon Oy lausuma

Liite 3

Sweco Talotekniikka Oy lausuma

Liite 4

Sitowise Oy lausuma

Liite 5

Rejlers Finland Oy lausuma

Liite 6

Karawatski Oy lausuma

Liite 7

Ramboll Finland Oy lausuma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 384 Asia/27

Oikaisuvaatimus maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun asuntotonttitiimin päällikön päätöksestä 7.4.2022 (70 §) jatkaa asuntotontin (pientalo) lyhytaikaista vuokrausta rakennusluvan hakemista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 385 Asia/28

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 28.10.2022 § 178 (kustannuksista vastaaminen) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 4.4.2022

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Oikaisuvaatimus 4.4.2022, liite, päätös 28.10.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 386 Asia/29

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 2.6.−8.6.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04