Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
24 / 16.08.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 408 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 409 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 410 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Elina Kauppilan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee rollaattorin kanssa matkustamisen tekemistä maksuttomaksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 411 Asia/4

Ellen Thesleffin puisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Kuninkaantammi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 412 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelman 2022-2025 hyväksymiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 413 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Ruoholahden Tammasaarenlaiturin alueen varaamisesta kelluvan Kehittyvä kerrostalo -asuntohankkeen kehittämiseksi (Länsisatama, Ruoholahti) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 414 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2023–2025, jätehuollon ja vesihuollon investointiohjelmista 2023–2032 sekä investointistrategioista 2030 ja HSY:n strategiasta 2030 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 415 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan ELY-keskuksen rakennussuojeluesityksestä koskien Kaartin maneesin suojelemista rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) perusteella sekä vastine Museoviraston lausuntoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 416 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Korpisen ym. valtuustoaloitteesta Munkkiniemen puistotien ja Huopalahdentien lehmusten säilyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 417 Asia/10

Hankintaoikaisuvaatimus tietohallintopäällikön päätöksestä 10.5.2022 § 10, CAVE-tilojen ohjelmistoratkaisun hankinta, tarjoajien valinta neuvotteluihin (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus, Tietoa Finland Oy

Liite 2

Lausuma, Collaprime Oy

Liite 3

Vastaselitys, Tietoa Finland Oy

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 418 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 4.8.−8.8.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04