Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
26 / 30.08.2022



Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.



Sisältö:


§ 430 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 431 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 432 Asia/3

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 2/2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 433 Asia/4

Pikitehtaankortteleiden (Malmi) asemakaavan muutosehdotus (nro 12790) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 434 Asia/5

Maankäyttösopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa liittyen kaavamuutokseen nro 12715 (Sörnäinen, 91-10-291-4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 435 Asia/6

Tontin uudelleenvuokraus Munkinseudun Kiinteistö Oy:lle (Munkkiniemi, 30112/7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)


§ 436 Asia/7

Länsisataman Jätkäsaaren nk. Asuntoreformikorttelin AK-tonttien 20077/2-3 varaaminen hintakilpailun perusteella Oulun Rakennusteho Oy:lle (Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20077/2-3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 437 Asia/8

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokrattujen asuntotonttien vuokra-ajan jatkaminen kesken sopimuskauden ja maanvuokrasopimusten ehtojen muuttaminen (Malmi, Pihlajisto, tontit 38305/3 ja 38306/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 438 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelman 2022-2025 hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 439 Asia/10

Kampin alueiden ja Leppäsuon korttelin 411 asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 440 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueiden varaamiseksi Itäkeskuksen Stoan ja Puhoksen alueen Helminauha-korttelin ja Korsholmantien korttelin sekä Puotilan metroaseman ympäristössä Itis Siti -konsortiolle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 441 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueiden varaamiseksi Puotinharjun Puhoksen ostoskeskuksen ympäristössä Puotinharjun Puhos Oy:lle sekä maanvuokrasopimuksen jatkamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 442 Asia/13

Kruununhaan korttelin 15 tontin 3 (Pohjoisranta 12) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12796) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 443 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 18.8.−24.8.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.



20.12.2019 14:04