Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
28 / 13.09.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 477 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 478 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 479 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Kalasataman kirjaston suunnittelua (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 480 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta lisätä Helsingin talousarvioon varat Aurinkolahden peruskoulun sivutoimipisteen / Lpk Auringonpilkun ulkoasun kunnostamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 481 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilainen ym. talousarvioaloitteesta koskien Harjun nuorisotalon peruskorjausta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 482 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta Vartioharjun leikki- ja pelipaikan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 483 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta tekojääradan rakentamisen aloittamiseksi Vuosaaressa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 484 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta koskien jalkakäytävien puhtaanapitoa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 485 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta tekojääkentän rakentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 486 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien wc, pukutilat ja maisemaan sopiva valvojakoppi Tuoriniemen uimarannalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 487 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta ulkokuntosaleja koskevan suunnitelman laatimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 488 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta koskien yleisö-wc:n sijoittamista Katajanokan jalkapallokentän lähelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 489 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloitteesta koskien Koillis-Helsingin liikenneturvallisuuden parantamista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 490 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Timo Harakan ym. talousarvioaloitteesta koskien automaattista liikenneturvallisuusvalvontaa Oulunkyläntielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 491 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien lumensulatus- ja puhdistuslaitteiden hankintaa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 492 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltola talousarvioaloitteesta, Helsingin toimialojen organisaatioiden toimistotilojen tarve ydinkeskustassa arvioitava talousarvioaloite (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 493 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ted Apter ym. talousarvioaloitteesta koskien ennakoitumista paremmin kasvatuksen ja koulutuksen paikkatarpeita uudella digitaalisella työkalulla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 494 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2023-2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Kaupunkiympäristön toimialan henkilöstötoimikunnan lausunto TAE2023_allekirjoitettu

Liite 18

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 495 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle varavaltuutettu Coel Thomasin ym. valtuustoaloitteesta, jossa ehdotetaan 24 h metro -selvityksen tekemistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 496 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kivinokka, tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12624) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 497 Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Myllypadontie 3:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12784) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 498 Asia/22

Suvilahden tapahtumakorttelin (Leonkatu/Kaasutehtaankatu) asemakaavan muutosehdotus (nro 12751) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 499 Asia/23

Kalevankatu 49, asemakaavan muuttaminen (nro 12778) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 500 Asia/24

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen tekemisessä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 501 Asia/25

Kölikuja, katusuunnitelman hyväksyminen, Karhusaari (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 502 Asia/26

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2023−2026 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 503 Asia/27

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 1.12.2021 § 202 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 17.12.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus 17.12.2021, liite

Liite 3

Oikaisuvaatimus 17.12.2021, saate 18.12.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 504 Asia/28

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 1.9.−7.9.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04