Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
29 / 20.09.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 505 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 506 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 507 Asia/3

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen tekemisessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 508 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2023−2026 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 509 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien kaupungin laadittavia sääntöjä sähköpotkulaudoille Helsingissä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 510 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennuksien A, B, C, K, L, M ja N siirtämiseksi apporttiomaisuutena Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)


§ 511 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Amanda Pasasen ym. valtuustoaloitteesta koskien Helsingin luonnon kokonaisheikentymättömyyden turvaamista vuoteen 2030 mennessä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 512 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Oona Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee aloitetta merikylpylästä ja hyvinvointikeitaasta Hanasaareen (pdf) (html)

Liite 1


§ 513 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta tekojääkentän rakentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 514 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matias Pajulan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Tehtaankadun nimen muuttamista Zelenskyinkaduksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 515 Asia/11

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 29.12.2021 § 29 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 516 Asia/12

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 9.12.2021 § 27 (takaisinsaantivaatimus, liukastuminen, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 28.12.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 517 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 8.9.−14.9.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04